miércoles, 4 de abril de 2012

CASTELL DE ST. FERRAN (figueres)_MONTJUÏC (bcn)

Vista fortalesa militar Castell de St. Ferran
Al igual que Barcelona i moltes poblacions catalanes, Figueres també té una fortalesa militar: el castell de Sant Ferran.  Les freqüents entrades de tropes franceses durant la segona meitat del segle XVII i primers anys del XVIII van posar de manifest la necessitat de construir una instal·lació militar (la més moderna del moment) destinada a evitar les continues invasions dels exercits de l’imperi francès .L’any 1751 es va construir la Reial Plaça de Guerra de Sant Ferran . aquest projecte permetia allotjar cinc batallons d’infanteria i cinc esquadrons de cavalleria, uns 6.000 homes i 500 cavalls. Els 5 km. de fosses, los 3.2 km. de perímetre, les 32’5 hectàrees de terreny que ocupa la construcció o els 9 milions de litres d’aigua que poden cabre dins de les seves cisternes són algunes de les dades que, en l’actualitat, fa que estigui considerada una de les fortaleses més grans del món i un monument arquitectònic.
Vista interior del fossat
En el cas del Castell de St. Ferran la muntanya no te la representativitat ni la influència que té Montjuïc per la ciutat de Barcelona. En aquest cas, la història ha lligat la muntanya a la ciutat de Barcelona, Montjuïc ha estat proveïdora de tota la pedra de la ciutat, i per tant ha estat lligada al creixement i desenvolupament d’aquesta des dels seus inicis. En el llibre “l’església del mar” una novel·la històrica molt recomanable, podem veure com des de temps remots la muntanya i la ciutat han estat unides i interdependents. En el cas de Figueres, el castell o fortalesa militar apareix molts segles després, en un moment en que la ciutat té un paper molt important i estratègic dins el territori. És aquest fet el que provoca l’aparició del la fortalesa. Aquest fet fa que la relació entre ciutat i castell no sigui tan estreta, però des que aquesta fortalesa militar es va construir, va fer capgirar la ciutat. Figueres va passar a tenir una altra connotació, es va passar de ciutat de comarca a ser un punt militarment estratègic. És per aquesta situació que Figueres ha patit molts canvis al llarg de la història, sobretot al s.XX amb les principals guerres.
Actualment el Castell de St. Ferran comença a ser un punt important de la ciutat, encara esta sota custodia militar, però cada cop més és un espai per les persones. Fa més de 20 anys, quan els de la nostre generació érem petits, la fortalesa era un espai tancat, només franquejable si el visitaves. Actualment és seu de nombrosos esdeveniments com el recent festival internacional del circ.  En el cas de Montjuïc el fet de ser un espai de la ciutat és molt més evident. Des dels jocs olímpics aquesta muntanya ha experimentat un seguit de canvis que no han fet més que intensificar l’estreta relació que l’ha unit sempre amb la ciutat de Barcelona.